ÇED diğer bir deyişle Çevresel Etki Değerlendirmesi ülkemizde ilk olarak 07.02.1993 tarihinde yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ile hayatımıza girmiştir.

Daha sonra ülkemizde zamanla gerekli görülmesi sebebi ile değişikliklere uğramıştır. Son olarak güncel kullandığımız yönetmelik “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” 25.11.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

environment

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, “Yeterlik Belgesi” alacak firmalar;

Sürekli istihdam edilen en az dört personelden oluşmalı ve bu personeller;

– Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az üç yıl çalışmış, üç adet Raporun hazırlanmasında yer almış veya üç adet Raporun İDK’ sında görev almış veya üç adet Rapora ait faaliyetin izleme kontrolünde bulunmuş veya on beş adet PTD hazırlanmasında yer almış bir çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmeleri,

– Çevre Mühendisi haricinde, mühendislik veya mimarlık fakülteleri mezunları, fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zooloji lisans veya mühendislik mezunları, Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların; arkeoloji, veteriner hekim, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümleri mezunları meslek gruplarının en az birinden lisans düzeyinde mezun olmuş ve kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az üç yıl çalışmış ve üç adet Raporun hazırlanmasında yer almış veya üç adet Raporun İDK’ sında görev almış veya üç adet Rapora ait faaliyetin izleme kontrolünde bulunmuş veya on beş adet PTD hazırlanmasında yer almış farklı meslek grubundan iki personeli sürekli olarak istihdam etmeleri,

– Yukarıda belirtilen meslek gruplarından kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış ve en az on adet ÇED Olumlu/Olumsuz Kararının onayında görev almış veya en az beş adet Raporun hazırlanmasında yer almış veya en az beş adet Raporun İDK’ sında görev almış veya en az beş adet Rapora ait faaliyetin izleme kontrolünde bulunmuş bir personeli Rapor koordinatörü olarak ÇED sürecinde görevlendirmeleri,

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası” hazırlatacak tesis ve işletmeler;

– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; Bakanlıkça proje için belirlenen Özel Formata göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlamak zorundadır.

– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerdir, bu projeler için yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır.

Neten Çevre olarak 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğumuz “Yeterlilik Belgesi” ile mevcut yönetmeliklere uygun olarak “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası” hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Neten Çevre