Çevre danışmanlık diğer bir deyişle Çevre Yönetimi ülkemizde ilk olarak 12.11.2010 tarihinde yayımlanan “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” ile hayatımıza girmiştir. Daha sonra 21.11.2013 tarihinde “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” ile ilk yenileme yapılmış olup, bu yönetmelikte 06.05.2014 ve 08.07.2019 tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Son olarak güncel kullandığımız yönetmelik “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” 30.07.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında,“Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesi” alacak kişiler;

  • Çevre mühendisliği bölümü mezunlarına ve çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında lisansüstü eğitim almış olanlar,
  • En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının; çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre izin ve lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca en az beş yıl çalışmış olanlara,
  • Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlardan, Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda eğitime katılarak, düzenlenecek sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlardır.

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında, “Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi” alacak firmalar;

Sürekli istihdam edilen en az dört personelden oluşmalı;

– Bu personellerin En az 3/4’ünün Çevre mühendisliği bölümü mezunlarına ve çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında lisansüstü eğitim almış olanlar ve veya En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının; çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre izin ve lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca en az beş yıl çalışmış olması,

  •  En az birinin çevre ile ilgili beş yıl ve üzeri tecrübeli olması
  •  En az birinin çevre ile ilgili üç yıl ve üzeri tecrübeli olması
  •  En az birinin çevre ile ilgili iki yıl ve üzeri tecrübeli olması gerekmektedir.

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında, “Çevre Yönetimi Hizmeti” alacak tesis ve işletmeler;

  •  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
  •  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
  • Belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 veya Ek-2 listesinde yer alan mevsimlik çalışan işletmelerden, çalışma sürelerini İl Müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
Neten Çevre olarak 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğumuz ve “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ve 2017 yılında yenilemiş olduğumuz “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile mevcut yönetmeliklere uygun olarak “Çevre Yönetimi Hizmeti” vermekteyiz.

Neten Çevre