Ülkemizde planlanan faaliyetler için 03.07.2009 tarihide yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslararası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple Environmental Protection Agency (EPA) tarafından yayınlanmış uluslararası kabul görmüş hava kalitesi dağılım modellerinden AERMOD Hava Kalitesi Modelinin ÇED sürecinde kullanılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.

Mevcut işletmelerde ise “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde bulunan sınır değerlerin aşılması halinde emisyon ölçümlerinde kullanılmak üzere modelleme yapılması gerekmektedir. Bu sebeple yapılacak hava kalitesi modelleme çalışmalarında EPA tarafından geliştirilmiş olan ISCST3, ISCLT3 ve AERMOD modelleri kullanılmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından istenilen; emisyon ölçüm raporlarında yapılması gereken “Hava Kalitesi Modellemesi” uluslararası onaylanmış ve ülkemizce kabul edilen güncel lisanslı AERMOD Hava Kalitesi Model programı ile konusunda uzman çalışma arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır.