Ölçüm ve Analiz Danışmanlık Hizmetleri

·       Çevresel Ölçümler

*  Emisyon Ölçümleri

*  Hava Kalitesi Ölçümleri

*  Çevresel Gürültü Ölçümleri

*  Akustik Gürültü Ölçümleri

*  Su, Atıksu Analizleri

·        İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

*  Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları

*  Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları

*  Çalışma Ortamındaki Kimyasalların Analizleri

*  Asbest Ölçümleri

*  Titreşim Ölçümleri

*  Termal Konfor Ölçümleri

*  Ağır Metal Ölçümleri

*  Buhar ve Gaz Halindeki Organik ve İnorganiklerin Analizleri

*  Hava Akım Hızı Ölçümleri

*  Kişisel Maruziyet Ölçümleri ( Gürültü, Toz, Titreşim, Kimyasal Madde )